Oxitall i plasma

EL TALL PER OXITALL representa ROBUSTESA. Aquesta tecnologia s’aplica a grans gruixos de fins a 200 mm i ens permet tallar peces de dimensiones fins 16000×3000 mm.

El TALL AMB PLASMA s’aplica a peces de xapa fina que, per les seves GRANS DIMENSIONS o forma, no permeten cap altre sistema de tall.

Contacte

Oxitall i plasma

EL TALL PER OXITALL representa ROBUSTESA. Aquesta tecnologia s’aplica a grans gruixos de fins a 200 mm i ens permet tallar peces de dimensiones fins 16000×3000 mm.

El TALL AMB PLASMA s’aplica a peces de xapa fina que, per les seves GRANS DIMENSIONS o forma, no permeten cap altre sistema de tall.

Contacte

Oxicortall i plasma

EL TALL PER OXITALL representa ROBUSTESA. Aquesta tecnologia s’aplica a grans gruixos de fins a 200 mm i ens permet tallar peces de dimensiones fins 16000×3000 mm.

El TALL AMB PLASMA s’aplica a peces de xapa fina que, per les seves GRANS DIMENSIONS o forma, no permeten cap altre sistema de tall.

Contacte

Oxitall i plasma

EL TALL PER OXITALL representa ROBUSTESA. Aquesta tecnologia s’aplica a grans gruixos de fins a 200 mm i ens permet tallar peces de dimensiones fins 16000×3000 mm.

El TALL AMB PLASMA s’aplica a peces de xapa fina que, per les seves GRANS DIMENSIONS o forma, no permeten cap altre sistema de tall.