Components metàl·lics per a la construcció

Desenvolupament de projectes per a la construcció.
Fabricació d’equips, estructures metàl·liques, dintells, desguassos, escales i qualsevol component metàl·lic utilitzat en el sector de la Construcció.