Tractament de superfícies

CABINA DE GRANALLAT de grans dimensions (6x3x3 m): per a aquells treballs que requereixin un acabat nítid, netegem la xapa d’acer de pellofa i impureses mitjançant l’impacte de granalla metàl·lica a alta pressió.

Contacte

Tractament de superfícies

CABINA DE GRANALLAT de grans dimensions (6x3x3 m): per a aquells treballs que requereixin un acabat nítid, netegem la xapa d’acer de pellofa i impureses mitjançant l’impacte de granalla metàl·lica a alta pressió.

Contacte

Tractament de superfícies

CABINA DE GRANALLAT de grans dimensions (6x3x3 m): per a aquells treballs que requereixin un acabat nítid, netegem la xapa d’acer de pellofa i impureses mitjançant l’impacte de granalla metàl·lica a alta pressió.